Các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư: Thi hành án kéo dài đến bao giờ?

Đây là tranh chấp bất động sản được coi là lớn nhất Quảng Nam - Đà Nẵng, là một trong những nguyên nhân khiến thị trường địa ốc Quảng Nam - Đà Nẵng "vỡ trận" ...
https://baodautu.vn/cac-du-an-do-cong-ty-bach-dat-an-lam-chu-dau-tu-thi-hanh-an-keo-dai-den-bao-gio-d152072.html

Post a Comment

0 Comments