Novaland thâu tóm toàn bộ dự án Khu đô thị Phước Thiền tại Nhơn Trạch?

Công ty TNHH Phát triển bất động sản Cát Liên Hoa vừa công bố kết quả phát hành thành công 650 tỷ đồng trái phiếu, để nhận chuyển nhượng 99,99% vốn tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền. Trái phiếu của Cát Liên Hoa được phát hành vào ngày 4.6.2021, đáo hạn vào ngày 4.6.2024.

Lãi suất trái phiếu áp dụng cho năm đầu tiên là 11%/năm. Ở những kỳ tiếp theo, lãi suất trái phiếu bằng tổng biên độ 4% và lãi suất tham chiếu do VP Bank công bố.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được Cát Liên Hoa sử dụng để nhận chuyển nhượng 99,99% vốn tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp được ký kết giữa Cát Liên Hoa với ông Nguyễn Minh Trí và bà Châu Mỹ Linh vào ngày 25.3.2021.

Khu dân cư Phước Thiền tại Nhơn Trạch.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu gồm: các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của bên thứ ba là cá nhân và/hoặc người được ủy quyền theo các thửa đất liền kề và/hoặc không liền kề tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu cũng bao gồm: toàn bộ phần vốn góp hình thành trong tương lai của Cát Liên Hoa hình thành từ hoặc liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 25.3.2021; 99,99% vốn góp tại tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền.

Số tài sản nói trên cũng là tài sản đảm bảo cho 4 lô trái phiếu có tổng giá trị 840 tỷ đồng do Cát Liên Hoa phát hành trong năm nay.

Dự án Khu dân cư Phước Thiền thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư LICOGI 16-8 lập thủ tục đầu tư Dự án vào năm 2009. Sau đó, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền kế thừa các hồ sơ liên quan do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư LICOGI 16-8 đã thực hiện để tiếp tục triển khai Dự án tại văn bản số 8297/UBND-ĐT ngày 12.9.2016.

Theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án, quy mô diện tích dự án là 33,63ha; quy mô dân số từ 4.000-5.000 người. Dự án dự kiến triển khai trong 8 năm, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2017-2020) thực hiện đầu tư phân khu 1, diện tích 15,38ha; Giai đoạn 2 (2021-2024) thực hiện đầu tư phân khu 2, diện tích 18,25ha.

Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền – chủ đầu tư dự án, được thành lập vào giữa tháng 8.2016, gồm hai cổ đông, bao gồn: ông Nguyễn Minh Trí (65%) và bà Châu Mỹ Linh (35%).

Về Công ty Cát Liên Hoa, công ty này được thành lập vào đầu năm ngoái với tên gọi Công ty TNHH địa ốc No Va, một công ty liên quan đến Novaland.

Nhiều khả năng, Novaland thông qua Công ty Cát Liên Hoa để thâu tóm toàn bộ phần vốn góp của chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phước Thiền tại Nhơn Trạch, tiếp tục mở rộng quỹ đất tại địa phương này.

Trường Anh

Post a Comment

0 Comments