Công ty CP cấp thoát nước Ninh Bình gây khó cho hoạt động kinh doanh của Nhà máy nước BOO

Báo Công lý tiếp nhận đơn thư từ Công ty CP địa ốc V.S.G (VP đại diện tại số nhà 16 - 18, đường số 20, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về việc Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đã làm trái với các chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy nước BOO VSG (xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

anhbai1.jpg
Văn bản số 842/UBND-VP4 của UBND tỉnh Ninh Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước BOO

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Nhà máy nước BOO VSG do Công ty CP Địa ốc V.S.G làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện theo chủ trương thu hút đầu tư của cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình với mục tiêu đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ an sinh an toàn xã hội cho địa bàn thành phố Ninh Bình trong thời điểm nhân dân thành phố Ninh Bình đang rất thiếu nước sạch phải sử dụng nước giếng khoan và mua ngoài với giá cao.

Dự án Nhà máy nước BOO VSG được UBND tỉnh Ninh Bình đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 09111000001 ngày 07/01/2009 cho Công ty CP Địa ốc V.S.G để thực hiện với công suất 45.000 m3/ngày đêm (Giai đoạn 01 là 15.000m3/ngày đêm).

Quá trình dự án Nhà máy nước BOO VSG đi vào hoạt động, nhằm duy trì hoạt động cung cấp, tiêu thụ nước sạch của Nhà máy nước BOO VSG, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Văn bản số 10/TB-UBND ngày 21/3/2016 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại Hội nghị bàn phương án giải quyết đề nghị của Công ty VSG, trong đó đã nêu rõ lộ trình tăng khối lượng cung cấp tiêu thụ nước hàng năm đối với Nhà máy nước BOO VSG.

yeucautang.jpg
Thông báo số 10/TB-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

Chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại văn bản có 887/UBND-VP4 ngày 19/12/2017 về việc đảm bảo hoạt động của Nhà máy nước BOO VSG nêu rõ: Giao Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình trong quá trình thực hiện việc thoái vốn nhà nước phải cập nhật, kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm mà Công ty đã thỏa thuận, cam kết với Công ty CP Địa ốc V.S.G về tiêu thụ nước sạch của Nhà máy nước BOO VSG, kể cả trong trường hợp Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu, tổ chức lại doanh nghiệp dưới hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể theo quyết định của mình hoặc của cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9652/BKHĐT-PC ngày 22/11/2017.

anhbai1-yeucaukethua.jpg
Văn bản số 887/UBND-VP4 về việc đảm bảo hoạt động của Nhà máy nước BOO

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, từ ngày 12/03/2018, Công ty CP VSG đã ký Hợp đồng BOO cung cấp và tiêu thụ nước sạch Nhà máy nước BOO VNG số 01/HĐ/NB-VSG với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (Hợp đồng BOO VSG số 01/HĐ/NB-VSG). Theo đó, đơn giá tiêu thụ nước được quy định bằng 60%/ đơn giá bình quân chung được UBND tỉnh Ninh Bình duyệt tại từng thời điểm khi tăng giá và khối lượng tiêu thụ thực hiện theo nội dung Thông báo số 10/TB-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Nội dung của Hợp đồng BOO VSG số 01/HĐ/NB-VSG đã cập nhật cơ sở pháp lý, đồng thời có điều khoản quy định rõ trách nhiệm của Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình trong việc kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận với Công ty CP VSG trong Hợp đồng, kể cả việc sau khi Nhà nước thoái vốn tại Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình.

Trước khi Nhà nước thoái vốn và đấu giá, Công ty CP VSG và Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình luôn tuân thủ và thực hiện đúng các chỉ đạo của UBND tỉnh được cụ thể hóa bằng Hợp đồng BOO số 01/HĐ/NB-VSG đã ký ngày 12/03/2018 giữa hai Công ty.

Sau khi Nhà nước đấu giá thành công, Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình, ngày 01/4/2019 UBND tỉnh Ninh Bình đã có thông báo số 08/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với nội dung: "Các đơn vị đang có hoạt động bán buôn, bán lẻ nước (Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình và Công ty Cổ phần Địa ốc V.S.G) giữ nguyên nội dung hợp đồng và các cam kết đã thực hiện. Trong trường hợp thay đổi phải có sự thỏa thuận của UBND tỉnh. Các bên tự bàn bạc, đàm phán để điều chỉnh giá nước, trường hợp không thành công thì đề nghị tổ chức hội nghị hiệp thương". Nội dung thông báo nhằm đảm bảo cho việc ổn định cho Nhà máy nước BOO VSG được hoạt động được ổn định theo đúng Luật Đầu tư.

Đáng nói, Công ty CP V.S.G cho biết, từ ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (trụ sở tại thôn Tân An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) trúng đấu giá trọn lô cổ phần Nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình thì đơn vị này đã không thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, không kế thừa các thoả thuận của Hợp đồng BOO VSG số 01/HĐ/NB-VSG ngày 12/3/2018 đối với Nhà máy nước BOO VSG.

Cụ thể, tại Thông báo số 10/TB-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị ban phương án giải quyết đề nghị của Công ty CP Địa ốc V.S.G về việc tăng lượng nước tiêu thụ của Nhà máy nước BOO VSG và Hợp đồng BOO số 01/HĐ/NB-VSG ngày 12/3/2018 thì khối lượng nước mỗi năm tăng thêm 07% công suất thiết kế giai đoạn 1 của nhà máy (tương đương 1.050 m3/ ng.Đ) được thực hiện trong thời gian 05 năm từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2021, như sau: Từ 16/4/2016 đến 15/4/2017 - 7.050 m3; Từ 16/4/2017 đến 15/4/2018 - 8.100 m3; Từ 16/4/2018 đến 15/4/2019 - 9.150 m3; Từ 16/4/2019 đến 15/4/2020 - 10.200 m3; Từ 16/4/2020 đến 15/4/2021 - 11.250 m3.

Tuy nhiên Công ty CP Địa ốc V.S.G cho biết, từ tháng 04/2019 khi Chủ tịch Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình nhận chuyển giao và quản lý điều hành thì khối lượng sản xuất ngày một giảm dần do Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đang ép giảm áp lực bơm, giờ bơm cấp nên dẫn đến khối lượng ngày một giảm.

nha-may-nuoc.jpg
Nhà máy nước BOO

Công ty CP Địa ốc V.S.G chỉ rõ: Từ kỳ nước tháng 5/2019 đến kỳ nước tháng 12/2019 (8 kỳ nước), Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đã chỉ đạo điều phối khối lượng nước sạch tiêu thụ của Nhà máy nước BOO VSG và chỉ tiếp nhận với tổng khối lượng là 1.832.360 m3/ 8 kỳ nước, bình quân 7.587m3 / ngày.

Từ kỳ nước tháng 01/2020 đến kỳ nước tháng 12/2020 (12 kỳ nước), Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình chỉ tiếp nhận tiêu thụ với tổng khối lượng 2.442.620 m3/12 kỳ nước, bình quân 6.692 m3/ ngày.

Từ kỳ nước tháng 01/2021 đến kỳ nước tháng10/2021 (10 kỳ nước) Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình chỉ tiếp nhận tiêu thụ với tổng khối lượng 1.419.540 m3/ 10 kỳ nước, bình quân 5.180 m3/ ngày.

Nếu thực hiện đúng theo Thông báo số 10/TB-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình thì khối lượng tiếp nhận nước sạch tiêu thụ của Nhà máy nước BOO VSG từ ngày 16/4/2020 đến 15/4/2021 đang là: 11.250 m3/ngày. Vậy nhưng khối lượng tiêu thụ như hiện nay bình quân chỉ 5.180 m3/ ngày, chưa bằng khối lượng tiêu thụ của năm 2016 khi chưa có chỉ đạo của UBND tỉnh.

Khối lượng nước tiêu thụ ngày càng giảm, hoạt động của Nhà máy nước BOO VSG bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành động này của Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình đối với Công ty CP Địa ốc V.S.G liệu có đúng với chỉ đạo từ UBND tỉnh Ninh Bình?

Post a Comment

0 Comments