Không cần tài sản đảm bảo, chủ đầu tư dự án Bắc An Khánh dễ dàng huy động 1.000 tỷ trái phiếu

Vào tháng 12/2017, Posco E&C đã chuyển nhượng cổ phần cho CTCP Địa ốc Phú Long. Tuy nhiên, siêu dự án này sau đó bị đình trệ do xảy ra bất đồng trong ...
https://www.doisongphapluat.com/khong-can-tai-san-dam-bao-chu-dau-tu-du-an-bac-an-khanh-de-dang-huy-dong-1-000-ty-trai-phieu-a522741.html

Post a Comment

0 Comments