Hoàng Quân đầu tư thêm hơn 2.300 tỷ vào hai doanh nghiệp trong năm 2021, vay HĐQT ...

Theo BCTC quý IV/2021 của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC), tổng tài sản của doanh nghiệp vào thời điểm cuối năm trên 9.327 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Trong đó, biến động mạnh ở các khoản đầu tư vào đơn vị khác.

Cụ thể, Hoàng Quân đang góp vốn đầu tư vào 6 doanh nghiệp. Trong năm 2021, khoản đầu tư của Hoàng Quân tại CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ và CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận lần lượt tăng thêm 1.360 tỷ đồng và 648 tỷ đồng so với đầu năm.

Đây là hai doanh nghiệp sở hữu các quỹ đất tại Cái Răng, Ô Môn, thuộc TP Cần Thơ và Khu công nghiệp Hàm Kiệm I 160 ha (có 13,5 ha là khu dân cư) tại Bình Thuận mà ban lãnh đạo Hoàng Quân đã chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 diễn ra vào cuối tháng 4 năm ngoái. 

Trong năm 2020, Hoàng Quân đã bắt đầu mua lại vốn góp tại hai đơn vị này với giá 60.000 đồng/cp. Tính đến cuối năm 2021, Hoàng Quân còn gần 215 tỷ đồng phải thu ngắn hạn tại Hoàng Quân Cần Thơ. Tổng số tiền phải thu tại các đơn vị (bao gồm ngắn và dài hạn) trên 4.200 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Hoàng Quân tại thời điểm cuối năm gần 5.000 tỷ đồng, tăng 89% so với đầu năm. Trong đó, tiền mượn các thành viên HĐQT tăng đột biến từ 48 tỷ đồng lên hơn 1.200 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh trong năm 2021, Hoàng Quân đạt gần 279 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST), lần lượt giảm 48% và 57% so với năm 2021. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 13 năm qua của doanh nghiệp.

Riêng trong quý IV/2021, Hoàng Quân đạt hơn 73 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 1 tỷ đồng LNST, lần lượt giảm 6% và 4% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch kinh doanh 2021, Hoàng Quân thực hiện được 62% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận năm. Phía doanh nghiệp cho biết, do tình hình COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, khách hàng cũng như nhà đầu tư hạn chế giao dịch nên doanh thu không đạt như kỳ vọng.

Hoàng Quân đầu tư thêm hơn 2.300 tỷ vào hai doanh nghiệp trong năm 2021, vay HĐQT hơn 1.200 tỷ - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh 2021 của Hoàng Quân. (Nguồn: BCTC quý IV/2021).

Post a Comment

0 Comments