Cảnh giác với "cò" chuyển đổi mục đích sử dụng đất

BNEWS Gần đây, các trang mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản cá nhân, nhóm người tự phát đăng nhiều nội dung quảng cáo nhận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa có công văn số 817/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 8/3/2022 gửi các cơ quan thông tấn, báo chí, các sở ngành, địa phương để thông tin liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (thuần túy) sang đất ở. Thời gian gần đây, các trang mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số tài khoản cá nhân, nhóm người tự phát đăng nhiều nội dung quảng cáo nhận làm các dịch vụ đất đai như: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở để thu lợi bất hợp pháp.

 

Trong khi đó, các điều khoản pháp lý để thực hiện thủ tục hành chính chưa đầy đủ hoặc không hợp pháp, dẫn đến tình trạng người dân bị "tiền mất tật mang", gây mất ổn định tình hình trật tự xã hội tại khu vực nông thôn huyện Hòa Vang. Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: hiện nay, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hòa Vang chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hòa Vang cũng không có việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (thuần túy) sang đất ở.

Vì vậy, việc một số tài khoản cá nhân, nhóm người dùng tự phát đăng nhiều nội dung quảng cáo trên các trang mạng xã hội như trên là không có cơ sở, trái quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin để người dân được biết, nhằm tránh bị thiệt hại khi nghe theo các thông tin trên mạng xã hội. Trước đó, cuối tháng 2/2022, UBND huyện Hòa Vang đã có Công văn số 337/UBND-TNMT gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Vang và UBND 11 xã về chấn chỉnh chuyển nhượng, chuyển mục đích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND 11 xã không được tự ý xác nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật, đặc biệt là việc chuyển nhượng đất nông nghiệp.

Đồng thời, căn cứ các quy định của pháp luật để tuyên truyền cho người dân nắm rõ các quy định về việc chuyển mục đích đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở đối với đất nông nghiệp xen lẫn khu dân cư của hộ gia đình theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

UBND huyện Hòa Vang đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai huyện không tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị chuyển mục đích đối với đất nông nghiệp thuần túy./. >>>Khuyến cáo người dân cảnh giác với các dự án ma, lừa đảo liên quan đến đất đai

Post a Comment

0 Comments