Địa ốc Hoàng Quân sẽ phát hành hơn 87 triệu cổ phiếu

BNEWS Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Theo đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021.

Công ty xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành 130,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 chủ nợ để hoán đổi 1.307 tỷ đồng nợ vay. Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 10.000 đồng/cp.

Công ty cũng phát hành 87,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho ông Trương Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT) để hoán đổi 873 tỷ đồng. Sau phát hành, Công ty sẽ giảm số nợ ông Tuấn từ 1.166,4 tỷ đồng về còn 293,4 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, thời điểm thực hiện trong năm 2022.

Nếu được cổ đông thông qua, công ty sẽ phát hành tổng 218 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 4.766 tỷ đồng lên 6.946 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Năm 2021, doanh nghiệp địa ốc báo cáo doanh thu thuần giảm 39% xuống 347 tỷ đồng; lãi sau thuế 4,2 tỷ đồng, giảm 57%. Với kết quả này, HĐQT tiếp tục trình cổ đông không chia cổ tức, lần gần nhất chia là 2016.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/3, cổ phiếu HQC đứng ở mức 8.650 đồng/cổ phiếu.

Post a Comment

0 Comments