Địa ốc Hoàng Quân bán 3 công ty thành viên thu hồi 2.126 tỷ đồng

Công ty tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) công bố chuyển nhượng toàn bộ vốn tại 3 đơn vị thành viên cho nhiều cá nhân.

Cụ thể, công ty bán 12 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư Simon cho các cá nhân khác, trong đó bán 10 triệu cổ phần Đầu tư Simon cho bà Nguyễn Thị Điểm với giá 300 tỷ đồng, bán 2 triệu cổ phần cho ông Hoàng Minh Đức giá 60 tỷ đồng.

Cùng với đó, HQC cũng bán 5,8 triệu cổ phần tại Công ty TV – TM – DV địa ốc Hoàng Quân Mê Kông cho ông Hoàng Minh Đức với giá 117,1 tỷ đồng.

Cuối cùng, doanh nghiệp chuyển nhượng 14,23 triệu cổ phần tại Công ty TV – TM – DV địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận cho nhiều cá nhân. Bao gồm, công ty bán 7 triệu đơn vị cho ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT với giá 819 tỷ đồng, bán 2,89 triệu cổ phần cho bà Nguyễn Thị Như Hiền với giá 335 tỷ đồng, bán 2,89 triệu đơn vị cho bà Nguyễn Trần Thùy Trang giá 335 tỷ đồng, bán 1,38 triệu đơn vị cho ông Hoàng Minh Đức giá 159,9 tỷ đồng.

Sau khi chuyển nhượng, Địa ốc Hoàng Quân không còn là cổ đông của Đầu tư Simon, Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông và Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận. Tổng giá trị thu về khoảng 2.126 tỷ đồng.

Theo BCTC quý I, công ty đang có các khoản mượn tiền hoặc vay đối với tất cả các cá nhân nhận chuyển nhượng trên. Như, công ty mượn tiền ông Trương Anh Tuấn hơn 1.100 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Điểm 300 tỷ đồng và phải trả công tác phí 36,2 triệu đồng; mượn ông Hoàng Minh Đức 337 tỷ đồng, mượn bà Nguyễn Thị Như Hiền 335 tỷ đồng, mượn bà Nguyễn Trần Thùy Trang 335 tỷ đồng…

Tại thời điểm cuối quý I, công ty bất động sản có 9.477 tỷ đồng tổng tài sản, 46% dồn vào công ty liên kết, liên doanh. Phần còn lại nằm ở khoản phải thu gồm 3.009 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 1.335 tỷ đồng phải thu dài hạn.

Về phân nguồn vốn, Địa ốc Hoàng Quân có 2.261 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác và 1.196 tỷ đồng phải trả dài hạn khác, chủ yếu là mượn tiền các cá nhân kể trên.

Xét đến hoạt động kinh doanh, HQC báo cáo doanh thu giảm 12% xuống 64,3 tỷ đồng, lãi sau thuế gấp 5 lần đạt 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận tăng nhờ ban các dự án đã bàn giao cho khách hàng và chi phí giảm khi đã hoàn thành tất toán khoản nợ vay BIDV BSG.

Post a Comment

0 Comments