Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho dự án hơn 3.200 tỷ đồng

Tin tức mới nhất
Việc nghiên cứu biên soạn mới tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ nằm trong nhiệm vụ đề ra của đề án Hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng được phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg, ngày

Post a Comment

0 Comments